15/12/17  Tin tức - Sự kiện  140
Phòng cống bão số 12 tại trườngTH
 15/12/17  Tin của trường  119
100% CB-GV-CNV tham gia chống bão
 25/04/16  Tin của trường  347
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Đài Sơn.