15/12/17  Tin của trường  38
100% CB-GV-CNV tham gia chống bão
 25/04/16  Tin của trường  257
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Đài Sơn.